tại SAO xổ số đua xe Beijing không thể rút tiền?

.

nguyên nhân có thể\n.

Có vài yếu tố có thể dẫn đến việc rút tiền:

.

.

Thông tin tài khoản là không chính xác hoặc không đầy đủ …\nSố tiền rút ra vượt quá giới hạn …\nCó một gian lận …\n.

làm thế nào để giải quyết

.

.

Kiểm tra thông tin tài khoản của bạn là chính xác và đầy đủ …\nXem trang web xổ số hạn chế rút tiền và đảm bảo số lượng rút tiền của bạn không vượt quá giới hạn …\nNếu bạn nghi ngờ gian lận, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của trang xổ số và gọi cảnh sát …\n.

.

Đọc kỹ các quy tắc và điều khoản của xổ số website.

Hãy chắc chắn rằng thông tin tài khoản của bạn là chính xác và đầy đủ …\nChỉ mua những trang web xổ số có uy tín và được chứng nhận.

Không tin bất kỳ hành vi gian lận liên quan đến rút tiền …\n.