hna Internet giá trị máy chỗ ngồi trước bao lâu?

Hainan airlines là một hãng hàng không của trung quốc, được thành lập vào năm 1993. Nó là một trong những hãng hàng không tư nhân lớn nhất của trung quốc, và có một mạng lưới các tuyến đường rộng lớn trong và ngoài nước. Với những hành khách sắp bay chuyến bay của hainan airlines, việc kiểm tra và chọn chỗ ngồi trên mạng là một việc rất tiện lợi. Tuy nhiên, nhiều người không biết bao lâu trước khi giá trị trực tuyến và chọn chỗ ngồi. Hãy cùng nhau tìm hiểu về nó!

giá trị trực tuyến

Giá trị trực tuyến là một dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện cho phép hành khách hoàn thành các thủ tục tại nhà hoặc văn phòng để tránh quá dài thời gian xếp hàng tại sân bay. Với các hành khách của hainan airlines, các chuyến bay trực tuyến có thể được hoàn thành từ 2 giờ đến 30 phút trước khi chuyến bay cất cánh. Có nghĩa là nếu chuyến bay cất cánh lúc 00:01 sáng, bạn có thể bắt đầu trực tuyến lúc 22:01 tối hôm trước.

chọn chỗ ngồi

Hainan airlines cũng cung cấp dịch vụ chọn chỗ ngồi cho hành khách có thể chọn chỗ ngồi ưa thích trên mạng. Chọn chỗ ngồi là miễn phí cho hành khách hạng nhất. Nhưng đối với một hành khách hạng nhất hoặc hạng nhất, có lẽ phải trả một khoản phí nhất định để có thể chọn chỗ ngồi thích hợp. Đối với các hành khách của hainan airlines, việc chọn chỗ ngồi có thể được thực hiện khi giá trị trực tuyến hoặc tại các thủ tục truy cập tại sân bay.

Các dịch vụ trực tuyến và chọn chỗ ngồi của hainan airlines là rất thuận tiện để tiết kiệm thời gian cho hành khách. Giá trị trực tuyến và thời gian chọn chỗ ngồi, hành khách cần phải chú ý đến chuyến bay trước 2 giờ đến 30 phút. Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn bè trên chuyến bay hainan airlines.

Nhãn: hainan airlines, giá trị trực tuyến, chỗ ngồi, chuyến bay, hành khách