xổ số thể thao trên Internet làm thế nào để mua vé?

mua kênh

Xổ số thể thao có thể được mua trực tuyến trên trang web chính thức của xổ số thể thao trung quốc (HP ://www.sporery.c) hoặc các khách hàng điện thoại chính thức.

bước hành động

1. đăng ký tài khoản

Đi đến trang web chính thức của xổ số thể thao trung quốc hoặc điện thoại di động khách hàng, nhấp vào nút đăng ký, điền vào thông tin liên quan đến tài khoản đăng ký.

2. nạp tiền tài khoản

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấp vào nút nạp tiền, chọn cách nạp tiền, nhập số lượng nạp tiền, hoàn thành nạp tiền tài khoản.

3. chọn cách chơi

Vào trang mua sắm và chọn giải xổ số lớn.

Đặt số 4 đi

Chọn 5 số (trước 01-35) và 2 số (sau 01-12), hoặc chọn cách lựa chọn của hệ thống tự động tạo ra số. Điền vào số lượng đặt cược, số lần đặt cược, sau khi xác nhận đúng số, nhấn nút đặt.

5. thanh toán hoàn thành

Trang thanh toán sẽ hiển thị số tiền đặt cược, chọn kênh thanh toán, nhập thông tin thanh toán, hoàn thành thanh toán.

6. kiểm tra phiếu

Sau khi thanh toán thành công, bạn có thể truy vấn thông tin trên trang đơn đặt hàng của tôi.

lưu ý

Mua vé trực tuyến cần xác nhận tên thật, xin vui lòng chuẩn bị các thông tin xác thực và hợp lệ.

Mua vé cho mỗi tuần từ thứ hai đến chủ nhật trước 20:30.

Số đặt cược dựa trên vé thực tế, hệ thống hiển thị số chỉ để tham khảo.

Bạn phải đủ 18 tuổi để mua xổ số thể thao.