Tiết lộ các kỹ năng 3D phổ biến trên Internet, giúp bạn tạo ra một nhãn hiệu hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời: kỹ năng 3D, hiệu ứng hình ảnh

Với sự bùng nổ của công nghệ 3D, ngày càng có nhiều nhà sản xuất và nhà thiết kế đang tìm cách cải thiện kỹ năng tạo hình 3D và vẽ ảnh. Nhiều kỹ thuật và mẹo được phát triển trên mạng để giúp người dùng tạo ra những tác phẩm 3D thật sự và ấn tượng. Bài viết này sẽ tiết lộ một số kỹ thuật 3D giúp bạn cải thiện trình độ sản xuất.

master Boolean arithmetic, mở khóa hình dạng phức tạp nhãn: Boolean arithmetic, hình dạng phức tạp

Phép toán Boolean là một công cụ hữu ích để kết hợp và sửa đổi các đối tượng 3D. Với phép toán Boolean, bạn có thể thêm, trừ và giao nhau các đối tượng, tạo ra khối lượng và hình dạng phức tạp. Làm chủ các phép toán Boolean cho phép bạn xây dựng các hình dạng mà bạn không thể tạo ra dễ dàng với mô hình tiêu chuẩn.

kết cấu nướng, nâng cao chi tiết và hiệu quả nhãn: kết cấu nướng, chi tiết, hiệu quảnướng thông tin có kết cấu có độ phân giải cao vào một mạng lưới có độ phân giải thấp. Điều này có thể cải thiện đáng kể tốc độ vẽ, đồng thời duy trì chất lượng chi tiết và kết cấu. Lò nướng có kết cấu rất thích hợp cho việc phát triển các trò chơi và các ứng dụng cần phải nhanh chóng tạo ra các cảnh phức tạp.

bản đồ bình thường, mô phỏng chi tiết ba chiều: bản đồ bình thường, chi tiết ba chiều

Bản đồ bình thường là một tập tin ảnh mô phỏng các chi tiết nhỏ trên bề mặt của một mô hình ba chiều. Bằng cách áp dụng bản đồ bình thường, bạn có thể thêm độ sâu và kết cấu chân thực cho một mạng lưới có độ phân giải thấp mà không cần phải tăng số lượng hình đa giác của mô hình.

che ánh sáng môi trường, nâng cao độ thực tế nhãn: che ánh sáng môi trường, thực tếhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/9c3c9b42b4121b49?.png”/>

chuyển động mờ, tạo cảm giác chuyển động nhãn: chuyển động mờ, chuyển động

Mờ chuyển động là một hiệu ứng xử lý sau, có thể thêm mờ vào các đối tượng chuyển động, tạo ra cảm giác chuyển động. Bạn có thể điều chỉnh độ mờ và hướng để kiểm soát các hiệu ứng của chuyển động mờ, làm cho nó phù hợp hơn với chuyển động và tốc độ trong bối cảnh.

cảnh sâu, tập trung vào nhãn: cảnh sâu, tập trung

Một cảnh sâu là một kỹ thuật nhiếp ảnh có thể mô phỏng hiệu ứng tập trung của ống kính máy ảnh. Bằng cách kiểm soát chiều sâu của cánh đồng, bạn có thể tập trung vào một đối tượng cụ thể, làm mờ nền, làm nổi bật chủ thể và tạo ra một cấp độ hình ảnh.