China southern airlines Internet giá trị thời gian lựa chọn

.

Với sự phát triển của công nghệ, ngày càng nhiều người chọn đặt vé trực tuyến và giá trị trực tuyến. Southern airlines, một hãng hàng không nổi tiếng trong nước, cũng cung cấp dịch vụ chọn chỗ ngồi trực tuyến. Vậy, khi nào thì southern airlines chọn chỗ ngồi?

.

thời gian trực tuyến của China southern airlines

.

Theo lời giới thiệu trên trang web chính thức của China southern airlines, thời gian trực tuyến của các chuyến bay nội địa của China southern airlines là 72 giờ đến 1 giờ trước khi khởi hành, thời gian trực tuyến của các chuyến bay quốc tế là 48 giờ đến 1 giờ trước khi khởi hành. Vì vậy, hành khách có thể truy cập trực tuyến qua trang web chính thức của China southern airlines trong khoảng thời gian này.

.

chọn chỗ ngồi trên Internet của China southern airlines

.

Trong khi đó, China southern cũng cung cấp dịch vụ chọn chỗ ngồi trực tuyến. Hành khách có thể chọn chỗ ngồi trên bản đồ chỗ ngồi trong khi đang trực tuyến. Thời gian lựa chọn trực tuyến của China southern airlines và thời gian trực tuyến, thời gian lựa chọn trực tuyến cho các chuyến bay nội địa là 72 giờ đến 1 giờ trước khi khởi hành, thời gian lựa chọn trực tuyến cho các chuyến bay quốc tế là 48 giờ đến 1 giờ trước khi khởi hành.

.

điều đáng chú ý

.

Giá trị và chỗ ngồi của southern airlines, bạn cần phải chú ý đến những điểm sau:

.

.

Hành khách cần phải áp dụng cho một vé điện tử hoặc hành trình, để đảm bảo sự chính xác của thông tin …\nGiá trị trực tuyến chỉ là một vé một chiều, chuyến đi trở lại và nhiều chuyến đi cần phải hoạt động riêng biệt …\nTruy cập sân bay sẽ đóng cửa 45 phút trước khi cabin mở, do đó, các giá trị trực tuyến cần phải được hoàn thành trước …\nChọn chỗ ngồi trực tuyến cần phải trả một khoản phí nhất định, chi phí khác nhau tùy thuộc vào các tuyến đường và sự khác biệt …\n.